ZOSTAŃ wolontariuszEM

Cześć!

Jak już tu dotarłeś to znaczy, że chciałbyś dołączyć do ekipy WysocoFest!

Zapraszamy Cię serdecznie do wspólnego działania! Postaramy się zapewnić Ci mnóstwo wrażeń, pozytywnej energii i komfort współpracy. 

Zadania do wykonania przed festiwalem:

 • Dekoracje i Scenografia: tworzenie dekoracji oraz całej scenografii to głównie praca fizyczna i artystyczna. Będziesz pracować i tworzyć razem z osobami, które profesjonalnie się tym zajmują i współpracują z jednymi z największych firm eventowych w Polsce. Jeśli chciałabyś/chciałbyś wyżyć się artystycznie to zapraszamy do ekipy ARTYSTÓW.
 • Infrastruktura Festiwalu oraz Biegu charytatywnego Blow Jogg:
  Tutaj praca jest głównie fizyczna i kreatywna. Potrzebujemy wolontariuszy by stworzyć przeszkody na bieg charytatywny BLOWJOGG, ten sektor obejmuje też takie zadania jak wyznaczanie parkingu, przygotowanie toalet, wyznaczanie pola namiotowego, ustawianie znaków informacyjnych, stawianie konstrukcji namiotów.
 • Gotowanie- jeśli jesteś dobrym kucharzem i chciałbyś przygotować jakieś jedzonko dla ekipy wolontariatu to byłoby świetnie!
 • Promocja: Rozdawanie ulotek, plakatowanie, zachęcanie uczestników do wzięcia udziału w konkursach lub wydarzeniach towarzyszących festiwalowi.

Zadania do wykonania podczas Festiwalu:

 • Organizacja BlowJogg
 • Obsługa punktu informacyjnego: Udzielanie informacji o harmonogramie wydarzeń, lokalizacjach scen, toaletach, punktach gastronomicznych itp. oraz udzielanie pomocy uczestnikom festiwalu.
 • Kierowanie ruchem: Pomaganie w zapewnieniu płynności ruchu uczestników festiwalu, wskazywanie właściwych kierunków oraz nadzór nad porządkiem w kolejce.
 • Obsługa punktów gastronomicznych: Pomoc w obsłudze punktów sprzedaży jedzenia i napojów, utrzymanie czystości wokół stoisk, ewentualna pomoc w kuchni.
 • Zarządzanie parkingiem: Kierowanie uczestników festiwalu do odpowiednich miejsc parkingowych, nadzór nad porządkiem na terenie parkingu, udzielanie informacji.
 • Pomoc techniczna: Pomaganie w przygotowaniu i ustawianiu sprzętu technicznego na scenach, ewentualna pomoc przy naprawach.
 • Pomoc medyczna: Asystowanie personelowi medycznemu w udzielaniu pierwszej pomocy, ewentualne wsparcie przy transportowaniu poszkodowanych do punktu medycznego.
 • Sprzątanie: Pomoc w utrzymaniu czystości na terenie festiwalu, zbieranie śmieci, porządkowanie przestrzeni wydarzenia.
 • Inne zadania organizacyjne: W zależności od potrzeb organizatorów, wolontariusze mogą być poproszeni o pomoc przy rejestracji uczestników, obsłudze garderoby, wsparciu artystów, itp.

Bezpieczeństwo i zdrowie:

Na festiwalu dbamy o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Każdemu przysługuje przerwa i odpoczynek.  Warto zaznaczyć, że nie ponosimy odpowiedzialności za Waszą formę w ciągu dnia pracy. Jeśli zadeklarowałeś/aś chęć pracy, oczekujemy, że zostanie ona wykonana najlepiej, jak potrafisz.

Dobre samopoczucie psychiczne:

Podstawą dobrego samopoczucia psychicznego jest odpowiedni sen oraz regularne posiłki i nawadnianie. Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie w ciszy daj znać! Na terenie festiwalu nie tolerujemy zachowań agresywnych ani przekraczania granic innych osób.

Współpraca:

Nikt nie jest doskonały, a organizacja festiwalu to czasem pewien chaos. Rozumiemy, że każdy może popełnić błąd. Chcemy, abyście wiedzieli, że możecie na nas polegać. Jeśli czujesz się gorzej, masz sugestie dotyczące zmian lub ulepszeń – daj nam znać, wysłuchamy Cię.

Info techniczne:

 • Zapewniamy jeden ciepły posiłek dziennie oraz nieograniczoną ilość wody oraz herbaty.
  Resztę posiłków musicie zapewnić sobie sami.
 • Jeśli będzie to możliwe to pomożemy z transportem na miejsce: Boisko Gminne w Wysocku k. Złotoryi.

Uwagi:

 • Nie tolerujemy alkoholu ani innych używek podczas pracy.
 • Rozmawiajmy- jeśli nie będzie cię na spotkaniu lub się spóźnisz daj nam znać!

REGULAMIN

REGULAMIN WOLONTARIATU WYSOCOFEST’U 2024

1. Zgłoszenia:

1.1.  Zgłoszenia na wolontariat są otwarte dla wszystkich pełnoletnich osób.

1.2. Aby zgłosić się na wolontariusza, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej festiwalu.
– Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie przez Komitet Organizacyjny Festiwalu czyli członków stowarzyszenia Jasna Strona.

1.3. Konieczne podanie jest w zgłoszeniu danych kontaktowych jak adres email i telefon.
Wolontariusze przed zgłoszeniem chęci udziału, są zobowiązani do zapoznania się z pakietem INFO Wolontariat – dostępnym na stronie wysocofest.com w zakładce wolontariat. Prosimy o zaznaczenie jaki typ pracy przy festiwalu najbardziej Cię interesuje. 

2. Obowiązki:

2.1. Wolontariusze zobowiązują się do wykonywania zadań przydzielonych im przez Koordynatorów Wolontariatu.

2.2. Wolontariusze powinni punktualnie pojawiać się na zmianach, zgodnie z ustalonym z Organizatorem harmonogramem.

2.3. Zadania przed Festiwalem podzielone są na następujące podgrupy:

-Dekoracje i Scenografia
-Infrastruktura Festiwalu oraz Biegu charytatywnego Blow Jogg
-Gotowanie 

*Każda grupa wolontariuszy będzie miała do wykonania konkretne zadania w danej grupie.
*Wolontariusze zobowiązują się do dostępności co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu (poza weekendem popołudnia) oraz do obecności na każdym spotkaniu poprzedzającym działania wolontariatu oraz mających na cemu ustalenia strategii.

2.4. Zadania w trakcie trwania festiwalu
– Udzielanie Informacji

-Dbanie o gości festiwalu oraz o współpracowników

-Dbanie o czystość i porządek na terenie festiwalu

-Szczegółowe zadania przydzielone na jednym ze spotkań przed Festiwalem

-Pomoc przy organizacji biegu charytatywnego BlowJogg 2024

*Wolontariusze zobowiązują się do dostępności w dniach 18.07.2024r. od godz. 8:00 do 21.07.2024r. do zakończenia prac przy sprzątaniu po festiwalu.

2.5. Wolontariusze zobowiązują się do przestrzegania harmonogramu pracy oraz bycia punktualnymi i zaangażowanymi w swoje obowiązki. 

2.6. Wolontariusze zobowiązują się do bycia trzeźwymi (nie spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających)  przez okres trwania festiwalu oraz w trakcie prac przed festiwalem. 

2.7. Wolontariusze zobowiązują się do szanowania innych uczestników festiwalu oraz personelu.
2.8. Wolontariusze zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach organizacyjnych festiwalu.

3. Prawa

3.1. Wolontariusze mają prawo do:

 • a) Otrzymania niezbędnych instruktaży i szkoleń związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • b) Korzystania z zapewnionych posiłków i napojów podczas pracy.
  (1 ciepły posiłek podczas dnia pracy, nielimitowany dostęp do wody/ herbaty)
 • c) Otrzymywania wsparcia i pomocy ze strony Koordynatorów Wolontariatu (Stowarzyszenia Jasna Strona) oraz personelu festiwalu.

 

4. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

 

4.1. Niedopełnienie obowiązków wolontariackich może skutkować odebraniem możliwości dalszego udziału w wydarzeniu oraz utratą ewentualnych korzyści związanych z wolontariatem.
4.2. Poważne naruszenia regulaminu mogą skutkować natychmiastowym usunięciem z roli wolontariusza oraz podjęciem dalszych kroków w zależności od okoliczności.

 

5. Postanowienia Końcowe:

 

5.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich wolontariuszy biorących udział w Festiwalu WysocoFest.

5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku potrzeby, o czym wolontariusze zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. Wszelkie kwestie sporne dotyczące wolontariatu będą rozstrzygane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu (Stowarzyszenie Jasna Strona).

 

6. Zasady ogólne porozumienia:

 

6.1. Osoba wyrażająca chęć zostania wolontariuszem podpisuje z Organizatorem (Stowarzyszenie Jasna Strona) porozumienie o współpracy.
6.2. Współpraca dotyczyć będzie pomocy przy tworzeniu Oddolnego Festiwalu WysocoFest, który odbędzie się 18-21.07.2024r.
6.3 Osoba musi zdecydować czy współpraca obejmować będzie:
-Okres 3 miesięcy przed festiwalem (spotkania organizacyjne)
-Okres trwania samego festiwalu 18-21.07.2024r.
-Oba okresy- od przyjęcia do wolontariatu do zakończenia i posprzątania po festiwalu WysocoFest.

 

7. Przetwarzanie Danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jasna Strona, z siedzibą przy ul. Południowej 2 w Legnicy, NIP 6912569365

-Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji i, w przypadku podpisania porozumienia o wolontariacie, na potrzeby wykonywania świadczeń na rzecz Organizatora z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 1. Administrator danych informuje, że: 
 1. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji porozumienia; 
 2. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
 3. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji porozumienia o współpracy; 
 5. w przypadku braku przyjęcia na wolontariat lub braku podpisania porozumienia o współpracy, dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie; 
 6. nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.

pytania

Masz pytania?
skontaktuj się z nami:
e-mail: wysocofest@gmail.com
tel: 603-323-644